ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Σχετικά με την ομάδα Comvos

 

Ο Co.Mv.o.S. (Cooperation & MotiVation of Students) είναι μία φοιτητική ομάδα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 από προπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιοχή δράσης της ομάδας είναι το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο και προσπαθεί να αναβαθμίσει μέσω των πολλαπλών και ποικίλων δράσεών της.

 

 

Γιατί ιδρύθηκε;

 

Η ίδρυση αυτής της ομάδας έγκειται στα πολυάριθμα κενά που εντοπίζονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με δράσεις σε αυτό. Εμείς, σαν φοιτητές με κοινό όραμα, εμπειρίες και συναφές ακαδημαϊκό υπόβαθρο, θεωρούμε πως ο τρόπος για να καλυφθούν αυτά τα κενά είναι να αναλάβει ο ίδιος ο φοιτητής να προσφέρει υπηρεσίες προς φοιτητές, ή διαφορετικά “ό,τι δεν κάνει το πανεπιστήμιο για εμάς, ας το κάνουμε εμείς για το πανεπιστήμιο”.

 

 

Στόχοι & Όραμα

 

Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω, θεμελιώνουμε ως κύριο στόχο της ομάδας τη μαζική δραστηριοποίηση των φοιτητών. Αυτό θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται μέσω της καλλιέργειας της νοοτροπίας της φοιτητικής δραστηριοποίησης, της επίτευξης συνεργασίας των ήδη υπαρχόντων φοιτητικών ομάδων, της υποστήριξης και ενθάρρυνσης δημιουργίας νέων, αλλά και με την ίδρυση μίας ομάδας (όπως η δική μας) με διαπανεπιστημιακό βεληνεκές, που θα επιχειρήσει, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πανεπιστημίου, να γεφυρώσει τα παραπάνω χάσματα και να καλύψει με δράσεις τα κενά των υπολοίπων, προκειμένου άτομα με κοινά ενδιαφέροντα, πεποιθήσεις και όραμα να συμπράξουν, αποσκοπώντας στη σταδιακή πρόοδο του υφιστάμενου ακαδημαϊκού γίγνεσθαι.

 

 

Με λίγα λόγια, αποσκοπούμε...

 

  • Στην άμεση συνεργασία όλων των υπαρχόντων φοιτητικών ομάδων.
  • Στην καλλιέργεια της νοοτροπίας της δράσης και της συνεργασίας, μέσω της προώθησης συμμετοχής των φοιτητών σε φοιτητικές – επιστημονικές ομάδες.
  • Στην ενθάρρυνση και αρωγή δημιουργίας νέων φοιτητικών ομάδων με ακαδημαϊκό-επιστημονικό αντικείμενο.
  • Στη διασύνδεση και συνεργασία (ακαδημαϊκή, επιστημονική, οργανωτική, κ.α.) των φοιτητών όλων των ελληνικών πανεπιστημίων με διαπανεπιστημιακές δράσεις.
  • Στην ενημέρωση των φοιτητών για ακαδημαϊκές και μη εξελίξεις στα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, με έμφαση στις δράσεις των φοιτητών.
  • Στη εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της καινοτομίας στο πεδίο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, όπως και την επιχειρηματικότητα αυτή καθεαυτή.
  • Στην επαφή των φοιτητών με θεσμούς και φορείς της αγοράς εργασίας.